Sydämen sykettä

Monet ovat saaneet saavuttamattomat sydämelleen!

Lue alta, miten eri järjestöt ja toimijat toimivat, jotta sanoma Kristuksesta saavuttaisi ne, jotka eivät ole vielä Hänestä kuulleet. Lisätietoa avautuu napauttamalla kunkin kohdan otsikkoa.

Suomen lähetysneuvosto – Kristuksen lähettäminä maailmassa

Suomen lähetysneuvoston (SLN) tarkoituksena on edistää lähetystyötä tekevien yhteisöjen keskinäistä yhteyttä ja lähetysasiaa Suomessa. Neuvostoon kuuluu 33 jäsenjärjestöä: lähes kaikki suomalaiset luterilaiset, vapaakristilliset ja tunnustustenväliset lähetysjärjestöt ja lähetystyötä tekevät kirkot.

Rukous2025 kutsuu suomalaisia rukoilemaan

Rukous2025 kutsuu suomalaisia rukoilemaan vuosien 2021-2025 aikana saavuttamattomien kansanryhmien ja heidän keskuudessaan tehtävän työn puolesta. Haluamme nähdä, että ovet evankeliumille voisivat aueta kaikille kansanryhmille. Rukouksen keskiöön nostamme erityisesti strategisesti merkittäväksi koettuja lähetystyön kohteita ja asioita. Tutustu ja liity mukaan!

Fida noin 50 saavuttamattoman kansan parissa

Fida toimii noin 50 maassa yhdessä paikallisten kirkkojen ja järjestöjen kanssa. Työmme keskiössä ovat lapset ja nuoret sekä haavoittuvassa asemassa elävät ihmiset. Tuemme paikallisseurakuntia, jotta ne voivat palvella yhteisöjään. Yhdessä istutamme uusia seurakuntia saavuttamattomien kansojen keskuuteen. Työmme ulottuu noin 50 evankeliumille saavuttamattoman kansan pariin.

GNN Finland – ”jotta he saisivat kuulla”

GNN (Good News Networking) on olemassa, jotta ne kansanryhmät, jotka eivät vielä ole kuulleet syntisten Vapahtajasta, saisivat kuulla tämän Hyvän Uutisen (Room. 10:14,15). Toimimme Kaakkois-Aasiassa ja Itä-Afrikassa paikallisten kumppanien kanssa valmentaen ja varustaen kansallisia pioneereja saavuttamattomien kansojen työhön.

Kansan Raamattuseura Intian pastoreiden tukena

Yhteistyöjärjestömme tukee Intiassa 50 pastoria sekä vahvistaa ja varustaa heitä seurakuntien rakentamisessa ja evankelioimistyössä. Pastorit tekevät evankelioimistyötä myös nk. heimoalueilla, entuudestaan tavoittamattomien kansanryhmien keskuudessa.

Kylväjä – tavoittamattomien tavoittamiseksi

Teemme töitä Jumalan valtakunnan etenemiseksi erityisesti siellä, missä on vähän tai ei lainkaan kristittyjä ja kirkkoja. Lähetysnäkemyksemme on kokonaisvaltainen: siihen kuuluu evankeliumin julistaminen sekä yhteisöjen elinolosuhteiden kohentamiseen ja kestävään kehitykseen tähtäävä palvelu.

Marttyyrien Ääni – eturintaman työn ytimessä

Kansainvälinen Marttyyrien Ääni -järjestö auttaa vainottuja kristittyjä eri puolilla maailmaa. Yksi tärkeä avustusmuoto on tukea pastoreita ja evankelistoja, jotka toimivat vihamielisillä alueilla lähetystyön etulinjoilla saavuttaen evankeliumilla jopa vainoojiaan.

Medialähetys Sanansaattajat tavoittaa ja tukee median avulla

Sansa on medialähetysjärjestö eli evankeliumi kuuluu ja näkyy työssämme radioaalloilla, televisiossa, verkossa ja sosiaalisessa mediassa ympäri maailman. Haluamme tavoittaa saavuttamattomia kansoja ja tukea vaikeissa oloissa eläviä kristittyjä median avulla. Teemme työtä paikallisten ihmisten ja kansainvälisten kumppaniemme kanssa, jotta hyvä sanoma Jeesuksesta muuttaa maailmaa – yksi sydän kerrallaan.

OM haluaa nähdä Jeesusta seuraavia yhteisöjä siellä, missä evankeliumia on julistettu vähiten

OM on yhteiskristillinen kansainvälinen lähetysjärjestö, joka toimii yli 110 maassa sekä Logos Hope lähetyslaivalla. Työmme tavoitteena on mobilisoida, innostaa ja rohkaista kristittyjä osallistumaan lähetystyöhön niiden ihmisten parissa, joita evankeliumi saavuttaa vähiten.

Open Doors toimii Suomessa nyt seitsemättä vuotta

Open Doors on vuonna 1955 perustettu kansainvälinen avustusjärjestö, joka toimii vainottujen kristittyjen auttamiseksi yli 70 kohdemaassa. Open Doors toimii ekumeenisesti, kristilliseltä arvopohjalta ja on poliittisesti sitoutumaton. Kristittyjen vainot ovat totta tänäänkin – kaukana ja lähellä.

Patmos lähetyssäätiö – kahden käden evankeliumia

Patmoksen lähetystyön ja avustustoiminnan mottona on kahden käden evankeliumi. Lähetysjärjestönä tämä merkitsee ihmisten tarpeiden kokonaisvaltaista huomioon ottamista tuomalla hädänalaisille ajallista apua sekä evankeliumia Jeesuksesta.

Patmoksen työn luovuttamattomia osa-alueita ovat: Raamattu ja sen totuus (Joh. 17:17), Israel (1 Moos. 12:3), lapset (Mark. 10:14) ja saavuttamattomat kansat (Matt. 24:14).

Tällä hetkellä Patmoksen lähetystyö ja avustustyö tavoittavat apua ja evankeliumia tarvitsevat noin 20 maassa neljällä mantereella.

Suomen Ev.lut. Kansanlähetys – Ilman evankeliumia ja ilman vapautta

Työmme ytimessä on kansat, joiden parissa on hyvin vähän kristittyjä ja seurakuntia sekä ne uskovat, joilla ei ole vapautta elää ja avoimesti tunnustaa uskoaan. Näiden kansojen parissa julistamme evankeliumia sekä tuemme, kehitämme ja autamme ihmisiä ja pyrimme parantamaan heidän elinolosuhteitaan.

SVK Missio – tavallisia ihmisiä mukana tavattoman suuressa

Rohkaisemme, innostamme ja mobilisoimme seurakuntia ja yksilökristittyjä osallistumaan Jeesuksen antaman tehtävän loppuunsaattamiseen (Matt. 28:19 – 20).

Mahdollistamme lähtemisen  kulttuurirajojen yli  lähetystyöhön, erityisesti  niiden ihmisten keskuuteen, jotka ovat kuulleet Jeesuksesta vähiten.

Wycliffe Raamatunkääntäjät toimii, jotta kukaan ei jäisi kielensä ja kulttuurinsa takia Jumalan valtakunnan ulkopuolelle

Osana globaalia verkostoa Wycliffe Raamatunkääntäjät kirkkokuntarajat ylittävine kumppaneineen vahvistaa kristillisten seurakuntien ja yhteisöjen osallisuutta raamatunkäännöstyössä tukemalla rukousverkostoja, vahvistamalla näkyä sekä mahdollistamalla työntekijöiden lähettämistä ja hankkeiden toteuttamista.